Werkwijze

 

slideshow 1

Voor uw aanmelding is een verwijzing SGGZ van uw huisarts of medisch specialist nodig.

 • U kunt zich via de website aanmelden, na uw verwijzing en met de naam van uw zorgverzekeraar.
 • Na telefonisch contact over uw aanmelding verzoek ik u om een aanmeldingsformulier ingevuld te retourneren.
 • Na ontvangst zal ik u een voorstel doen voor een eerste intakegesprek. Meestal spreek ik 2 tot 3 intakegesprekken af.
 • In de intakefase maak ik gebruik van testdiagnostiek via Embloom, om specifieke (neuro)psychologische problemen in kaart te brengen.
 • In samenspraak met u is het mogelijk om uw behandeling te ondersteunen met digitale zorg, zoals een online consult of E-Health.
 • Aan het begin en einde van de behandeling, en soms tussentijds, verzoek ik u om de zogeheten ROM-vragenlijsten* in te vullen.
 • Op basis van de gegevens uit de intakefase bespreek ik met u mijn visie op de probleemsamenhang en het behandelplan.
 • Dan wordt duidelijk wat ik voor u kan betekenen en kan in overleg met u afspraken worden gemaakt over de behandeling.
 • In samenspraak met u vindt er schriftelijke terugkoppeling plaats naar de verwijzer en/of huisarts; bij aanvang (over de visie op de probleemsamenhang en het behandelplan) en aan het einde (over het behandelverloop en de bereikte resultaten) en zo nodig tussentijds.

Vriendelijk verzoek ik u om bij het eerste intakegesprek de volgende documenten mee te nemen:

 • verwijzing huisarts
 • geldig identiteitsbewijs met BSN-nummer
 • uw zorgpas

Afspraken verzetten of afzeggen kan kosteloos tot 48 uur (twee dagen) voorafgaand aan de afspraak. Als u niet 48 uur van te voren afzegt, kan Yolanda u een nota sturen. Yolanda bespreekt de situatie eerst met u, want situaties van overmacht zijn uiteraard mogelijk. Indien zij u een nota stuurt, hanteert zij een no show tarief voor een gemiste sessie diagnostiek dan wel een gemiste behandelsessie.

* ROM-vragenlijsten zijn bedoeld om uw symptomen en functioneren en eventuele veranderingen daarin meetbaar te maken. Op basis hiervan kan de behandeling worden gestaakt, succesvol worden afgesloten of worden bijgesteld. Zorgverzekeraars stellen ROM als voorwaarde voor vergoeding.

Lees verder: