Werkwijze

 

slideshow 1

Voor uw aanmelding is een verwijzing SGGZ van uw huisarts of medisch specialist nodig.

 • Aanmeldingen ontvang ik bij voorkeur via email, na uw verwijzing en met de naam van uw zorgverzekeraar.
 • Na uw aanmelding verzoek ik u om een aanmeldingsformulier ingevuld te retourneren.
 • Na ontvangst zal ik u een voorstel doen voor een eerste intakegesprek. Meestal spreek ik 2 tot 3 intakegesprekken af.
 • In de intakefase maak ik gebruik van testdiagnostiek via Embloom, om specifieke (neuro)psychologische problemen in kaart te brengen.
 • Aan het begin en einde van de behandeling, en soms tussentijds, verzoek ik u om de zogeheten ROM-vragenlijsten* in te vullen.
 • Op basis van de gegevens uit de intakefase bespreek ik met u mijn visie op de probleemsamenhang en het behandelplan.
 • Dan wordt duidelijk wat ik voor u kan betekenen en kan in overleg met u afspraken worden gemaakt over de behandeling.
 • In samenspraak met u vindt er schriftelijke terugkoppeling plaats naar de verwijzer en/of huisarts; bij aanvang (over de visie op de probleemsamenhang en het behandelplan) en aan het einde (over het behandelverloop en de bereikte resultaten) en zo nodig tussentijds.

Vriendelijk verzoek ik u om bij het eerste intakegesprek de volgende documenten mee te nemen:

 • verwijzing huisarts
 • geldig identiteitsbewijs met BSN-nummer
 • uw zorgpas

Afspraken verzetten of afzeggen kan kosteloos tot 48 uur (twee dagen) voorafgaand aan de afspraak, bij voorkeur per mail.

Als u niet verschijnt op de afspraak zonder afzeggen, kan ik u een “No Show”-rekening sturen. Ik bespreek de situatie eerst met u, want situaties van overmacht zijn uiteraard mogelijk. Wilt u mij een sms-bericht sturen als u met spoed wilt afzeggen. Mijn mail en voicemailberichten lees en beluister ik meestal na werktijd.

* ROM-vragenlijsten zijn bedoeld om uw symptomen en functioneren en eventuele veranderingen daarin meetbaar te maken. Op basis hiervan kan de behandeling worden gestaakt, succesvol worden afgesloten of worden bijgesteld. Zorgverzekeraars stellen ROM als voorwaarde voor vergoeding.

Lees verder: