Registraties

BIG-registraties
Klinisch neuropsycholoog | Klinisch psycholoog | GZ-psycholoog | BIG-registratienummer: 69051442325
Psychotherapeut | BIG-registratienummer: 89051442316

Kwaliteitregistraties
Cognitief gedragstherapeut VGCt | EMDR-therapeut VEN | Supervisor en leertherapeut VGCt en NVP
Kwaliteitsvisitatie van het NIP

Lidmaatschap
Nederlands Instituut van Psychologen | Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie | Vereniging EMDR Nederland | Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het is een dynamisch document en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Het kwaliteitsstatuut van dr YLS Smith is bij haar opvraagbaar.

Wet klachten en geschillen zorg
In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg verplicht om een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en een geschillenregeling te hebben. Ook andere zorg die de cliënt zelf betaalt, kan onder de Wkkgz vallen.
P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz. De praktijk is aangesloten voor de klachten- en geschillenregeling.

Privacyverklaring
Dr YLS Smith hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe zij met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, staat beschreven in haar Privacyverklaring.

Voor meer informatie
www.bigregister.nl
www.FGzPt.nl
www.psynip.nl
www.VGCt.nl
www.psychotherapie.nl

www.emdr.nl
www.nvneuropsy.nl