Registraties

BIG-registraties
Klinisch neuropsycholoog | Klinisch psycholoog | GZ-psycholoog | BIG-registratienummer: 69051442325
Psychotherapeut | BIG-registratienummer: 89051442316

Kwaliteitregistraties
Cognitief gedragstherapeut VGCt | EMDR-therapeut VEN | Supervisor en leertherapeut VGCt en NVP
Kwaliteitsvisitatie van het NIP

Lidmaatschap
Nederlands Instituut van Psychologen | Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie | Vereniging EMDR Nederland | Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het is een dynamisch document en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Het kwaliteitsstatuut van dr YLS Smith is bij haar opvraagbaar.

Privacyverklaring
Dr YLS Smith hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe zij met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, staat beschreven in haar Privacyverklaring.

Voor meer informatie
www.bigregister.nl
www.FGzPt.nl
www.psynip.nl
www.VGCt.nl
www.psychotherapie.nl

www.emdr.nl
www.nvneuropsy.nl