Kosten & Vergoeding

De kosten van psychotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. In mijn praktijk bied ik specialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sinds 2014 wordt deze zorg SGGZ genoemd.

De maximumtarieven voor de SGGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit zijn de tarieven die de zorgverlener maximaal in rekening mag brengen. De vastgestelde NZa-tarieven 2021 zijn te vinden op de website van de NZa.

Declaraties verlopen via mijn contracten met uw verzekeraar, en worden niet bij u ingediend. De kosten van psychotherapie komen wel ten laste van uw eigen risico, die uw zorgverzekeraar bij u int. Het eigen risico voor alle zorgkosten voor specialistische zorg per jaar is vastgesteld voor 2020 en 2021 op € 385,- (of hoger, als u daarvoor heeft gekozen).

Als uw problematiek niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dan ontvangt u van mij een nota. Het tarief voor onverzekerde zorg wordt ook jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2021 € 114,- per sessie van 60 minuten, waarvan ik 15 minuten besteed aan overhead.

De vergoeding gebeurt via een declaratiesysteem met GGZ-DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). Om voor deze vergoeding door de verzekeraar in aanmerking te komen, is een geldige verwijsbrief nodig, bij voorkeur van uw huisarts. Op de verwijsbrief dient een datum te staan, bij voorkeur van ons eerste contact (per mail of telefoon), een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis, en de reden waarvoor u naar SGGZ bent verwezen. Bij intake of behandeling wordt er altijd een DBC geopend en een DSM-diagnose gesteld.

Binnen dit vergoedingssysteem met GGZ-DBC’s wordt er een dossier aangemaakt in een beschermde digitale omgeving, waarin alle directe en indirecte tijd, die aan uw zorg wordt besteed, wordt geregistreerd.

Het gebruik van GGZ-DBC's impliceert dat ik een DSM-diagnose van u aan uw zorgverzekeraar bekend moet maken. Als u een reden heeft om de zorgverzekeraar niet aan te spreken voor vergoeding van psychotherapie, dan wordt u beschouwd als een zogenaamde zelfbetaler. Voor zelfbetalers zijn zorgverleners ook gehouden aan de jaarlijkse maximumtarieven SGGZ, die zijn vastgesteld door de NZa.