Kosten & Vergoeding

De kosten van psychotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. In mijn praktijk bied ik specialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sinds 2014 wordt deze zorg SGGZ genoemd en tot 2022 gedeclareerd in Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s).

Op 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de GGZ ingevoerd: het zorgprestatiemodel. De inhoud van de psychologische zorg in de GGZ is door deze wijziging niet veranderd, maar de bekostiging ervan wel. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hier.

Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De maximumtarieven die gelden, worden jaarlijks ook vastgesteld door de NZa. De zorgverzekeraars keren hiervan variabele percentages aan de zorgverlener uit.

Declaraties verlopen via mijn contracten met uw zorgverzekeraar, en worden niet bij u ingediend. De kosten van psychotherapie komen wel ten laste van uw eigen risico, die uw zorgverzekeraar bij u int. Het eigen risico voor alle zorgkosten voor specialistische zorg per jaar is vastgesteld op € 385,- (of hoger, als u daarvoor heeft gekozen) voor 2024.

Als uw problematiek niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dan ontvangt u van mij een nota. Het tarief voor onverzekerde zorg wordt ook jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2024 € 131,- per consult van 45 minuten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een geldige verwijsbrief nodig, bij voorkeur van uw huisarts. Op de verwijsbrief dient een datum te staan, van ons eerste contact (per mail of telefoon), een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis, en de reden waarvoor u naar SGGZ bent verwezen.

Als u de zorgverzekeraar niet wilt aanspreken voor vergoeding van de behandeling, dan wordt u beschouwd als een zogeheten zelfbetaler. Er gelden dan dezelfde NZa-maximumtarieven als hierboven genoemd, alleen betaalt u de nota zelf.